Lucrări de

Demolări

City Construct Group dispune de o echipă de specialiști cu experiență în solicitările de demolare în condiții de siguranță. 

Alături de specialiștii nostri, avem o flotă de autocamioane și echipamente ce ne permit realizarea operațiunilor logistice pentru a gestiona rapid orice demolare, precum și curățirea locului în condiții optime. 

Avem imaginea de ansamblu asupra unei astfel de operațiuni, având expertiză atât în construcții, cât și în deconstructii.

Echipamente de ultima generație destinate lucrărilor de demolare:

 • Excavatoare – 24 – 48 Tone
 • Foarfece hidraulic – 32 – 48 Tone
 • Concasatoare
 • Pulverizatoare
 • Lance de tăiat beton
 • Buldo-excavatoare
 • Vole
 • Camioane 8×4

În cazul în care te-ai decis să demolezi sau să dezmembrezi parțial o construcție, City Construct Group este partenerul tău ideal.

Documentele necesare

emiterii autorizației pentru demolarea unei construcții

Dacă nu deții încă o autorizație pentru demolare, află că ea este emisă în aceleași condiții precum cea de construire, apelând la autoritățile administrației locale.

 • Cerere-tip pentru emiterea Autorizației de Desființare
 • Documentul de plată a taxei de emitere a Autorizației de Desființare

 • Declarație pe proprie răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului

 • Copie legalizată după actul doveditor al titlului asupra imobilului

 • Copii xerox după Certificatul de Urbanism și fișele tehnice necesare pentru obținerea avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism

 • Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare – D.T.A.D., întocmit în baza prevederilor legale, inclusiv Referatele de Verificare și, după caz, Referatul de Expertiză Tehnică – semnate și ștampilate în original

 • Certificat de Atestare Fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului

 • Documentele de plată a taxelor legale pentru avizele și acordurile necesare emiterii Acordului Unic, conform listei avizelor și acordurilor necesare, comunicate odată c Certificatul de Urbanism (în copie)

Cere ofertă

Ne puteți contacta cu orice solicitări de construcții sau amenajări

Call Now Button